Styrelse

Ordförande: Björn Malmberg                        Mobil: 0767 88 88 20
Kassör: Ann-Christine Halpin                        Mobil: 0708 63 35 05
Ordinarie Ledamot: Martin Persson          Mobil: 0768 08 63 70  (Banråd)
Ordinarie Ledamot: Pia Göransson            Mobil: 0768 97 03 52
Ordinarie Ledamot: Jaana Alvesparr        Mobil: 0704 07 00 27
Ordinarie Ledamot: Nathalie Johnsson   Mobil: 0768 32 81 11 (Stallförman)
Suppleant: Peter Alvesparr                            Mobil: 0736 14 32 10
Suppleant: Roger Hansson                            Mobil: 0766 11 81 11