Styrelse

Ordförande: Björn Malmberg                        Mobil: 0767 88 88 20
Kassör: Ann-Christine Halpin                        Mobil: 0708 63 35 05
Ordinarie Ledamot: Martin Persson            Mobil: 0768 08 63 70  (Banråd)
Ordinarie Ledamot:Roger Hansson             Mobil: 0766 11 81 11
Ordinarie Ledamot: Jaana Alvesparr          Mobil: 0704 07 00 27
Suppleant: Peter Alvesparr                            Mobil: 0736 14 32 10
Suppleant: Helen Nilsson                               Mobil: 073209 88 08 (Stallförman)