Föreningen

Vi är en av två amatörtränarföreningar i galoppsverige och har vår huvudsakliga hemvist i Jägersro regionen, men vi har medlemmar i hela Sverige.

I medlemsavgiften ingår även medlemskap i Skånska Fältrittklubben för de som vill.
Skånska Fältrittklubben styr driften och anordnar galopptävlingar vid Jägersro Galopp.

Vårt mål är att tillvarata amatörtränarnas intresse stationerade kring Jägersro med omnejd. Vår förening förhandlar med Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp
vid frågor som berör Amatörtränarna.

Vi hyr stall 6 på Jägersro, som kan nyttjas tävlingsfria galopp o travdagar av dem
som betalat medlems- och stallavgift (200+1300kr+moms) totalt 1875:-/ år

Vi gör också mailutskick där vi informerar medlemmar om förändringar och nyheter som sker i galoppsverige.
För att ta del av våra mailutskick skicka din e-postadress till info@amatortranarna.se

Vi är delaktiga i hinderträningen som arrangeras på på Blommeröd.
(är för närvarande ej igång).

Vi inom styrelsen ställer även upp om ni har frågor och om ni behöver hjälp
i den mån vi kan.

Välkomna till en fantastisk sport och som medlem i SATF!

Avgifter  medlem,  200:-/år   Stall. 1675:-/år (inkl. moms)
Betalas in innan användning av stallet till:
Bankgiro 5954-9071      Skriv namn!!

 Professionella tränare som står utanför Jägersro har möjlighet att teckna avtal med SATF
i den mån det finns plats. Kostnad för p-tränare är 600kr+moms/mån. Avtal om 1 år.