Bli medlem i Sveriges Amatörtränarförening

Som medlem får du information från oss via e-post.
Det kan röra sig om skrivelser till Svensk Galopp eller andra saker som diskuteras i de olika föreningarna (SFK, GGS, SGS)

Om du är aktiv medlem och vill använda dig av vårt stall på Jägersro kostar det 200 kr i medlemskap plus en stallavgift som är 2125 kr/år (Inkl. moms)
Skriv ett mail med uppgifter (namn och adress samt e-post adress)
till:  info@amatortranarna.se
så skickar vi en faktura. 

I annat fall betalar du endast 200 kr genom att betala in avgiften till Bankgiro 5954-9071

Skriv namn och adress samt e-post adress

Välkommen!